Slide background

CERLIC CONTROLS

Tillverkare och leverantör av kvalitativa mätare för slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå och flöde.

View our products

Cerlic Controls AB tillverkar kvalitetsmätare för att styra processen att rena vatten.

Bolaget är ledande på främst mätning av partiklar i vattnet, slam.

Vi mäter partikelhalten i slam från nära rent vatten till pumpbart men mycket tjockt slam.

Cerlic har också mätare för syre-, -ph och redox. Mätarna finns bl.a. i reningsverk, massa och pappersbruk, matförädlingsindustrier, fiskodlingar och i kraftindustrin.

Cerlic Controls AB bidrar därmed till renare sjöar, åar och hav.

Cerlic Controls är ett Sverigebaserat företag specialiserat på optiska sensorer för övervakning av TSS, DO. CEC övervakar också pH, ORP och många andra parametrar. Vi strävar efter att tillhandahålla instrument av högsta kvalitet för vattenbehandling, avloppsvattenbehandling, industrivatten och annan vattenkvalitetsövervakning.

                                             Marknadens bredaste produktprogram för slam

Cerlic hjälper dig med:

  • Energibesparing
  • Polymerbesparing
  • Processoptimering

Till våra produkter

Process Diagram

Aktuellt